ติดต่อเรา

บริษัท พรีโวเทค จำกัด
8/177 หมู่บ้านรสา แม็กวิลล์ ซอยพหลโยธิน 73 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135552003909

  • โทร.       02-000-9630
  • แฟกซ์.    02-000-9630
  • มือถือ.     098-369-9630
  • อีเมลล์.   info@prevotec.com